Meld dode wilde vogels via de nieuwe Vogelgriep-app


Vogelgriep is inmiddels een ziekte die het hele jaar onder wilde vogels voorkomt in Nederland (endemisch). Met het opruimen van kadavers kan verspreiding beperkt worden echter blijft het raadzaam om contact met de besmette kadavers te voorkomen.


Op steeds meer plaatsen in Nederland zijn (ervoor opgeleide) mensen actief om kadavers op te ruimen. Om een goed beeld te kunnen vormen van de omvang van het probleem en de locaties waar veel dode vogels gevonden worden is een app ontwikkeld waar betrokken instanties gewenste informatie kunnen verzamelen. Met name vormen de jagers een doelgroep omdat zij nagenoeg land dekkend met regelmaat in het veld zijn en infectiehaarden kunnen vaststellen.


Onderzoek vogelgriep


Naast het melden van vondsten van dode wilde vogels via de Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), is het vanaf nu ook mogelijk om makkelijker en gedetailleerder vondsten van dode wilde vogels via de nieuwe Vogelgriep-app te melden. De app geeft een indicatie van de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland en ook om welke soorten wilde vogels het gaat. In de app kunnen wel 190 verschillende vogelsoorten worden onderscheiden. RVO heeft in opdracht van het ministerie van LNV de Vogelgriep-app ontwikkeld. Gegevens uit de app worden gebruikt in onderzoek naar de impact van vogelgriep op wilde vogelsoorten. Ook wordt inzicht gegeven in de locatie en de aantallen dode wilde vogels. De app richt zich met name op partijen die zich professioneel bezig houden met vogelgriep in wilde vogels, zoals terreinbeherende organisaties, gemeenten, waterschappen, jagers of dierenhulporganisaties.


Dashboard met de data


De meldingen in de app komen terecht in het Vogelgriep-app dashboard. Daar is te zien waar vogelgriep gemeld is en hoeveel en welke vogels er gevonden zijn. Er kan worden gefilterd op vogelsoortgroep, of op een bepaalde periode. Dit dashboard is voor iedereen toegankelijk. Uiteraard is privacygevoelige ingevoerde informatie niet zichtbaar.


Het dashboard laat niet alle data zien die wordt verzameld. Zo wordt bijvoorbeeld de soortgroep (eenden, ganzen) getoond maar niet de exacte soort.


Het bericht Meld dode wilde vogels via de nieuwe Vogelgriep-app verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 26-05-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.